Naar aanleiding van de actie ‘Crisiscrèche Crevits’ verscheen er een artikel in Visie.

Nathalie Winters, sectorverantwoordelijke kinderopvang ACV Puls:

Tijdens het weekend van 17 en 18 september kan je ACV Puls als trouwe gast terugvinden op ManiFiesta: het feest van de solidariteit.

Elke organisatie, elke werknemer in zorg, welzijn en cultuur en alle patiënten, bewoners en cliënten ervaren de druk en de onzekerheid die ermee gepaard gaat.

Het afgelopen coronawerkjaar hebben we niet stil gezeten en belangrijke stappen vooruitgezet.

In opdracht van minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, evalueerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) het sui generisstatuut en gaf er recent advies over.

De Vlaamse regering kondigde vorige week de betaling van een Vlaamse jobbonus aan. Ze wil hiermee het verschil tussen werkloosheid en werken aantrekkelijker maken.

Er is al heel wat om te doen geweest. Om te beginnen raden wij alle onthaalouders aan om zelf de website www.mypension.be te raadplegen. Via je identiteitskaart of Itsme krijg je toegang tot je persoonlijk dossier.

Vanaf juni 2022 stijgt de onkostenvergoeding en/of het loon van de onthaalouders opnieuw met 2%.

Onthaalouder sui generis

Hieronder vind je een overzicht van de data voor nationale belangengroepen onthaalouders en kinderopvang!

Nationale belangengroep kinderopvang (van 9u30-13u, met maaltijd)

De voorbije maanden stonden de media bol van de schandaalverhalen in de kinderopvang. De verhalen deden de discussie losbarsten over de kwaliteit in de sector. Daar is werk aan.

Dit voorjaar kwam de kinderopvangsector in het oog van een storm terecht na een tragisch overlijden van een baby in een kinderdagverblijf.

Op donderdag 2 juni trok de non-profit door Brussel. De sector wil ‘vollebak vooruit’ en vraagt de overheid om een duidelijk investeringsplan. Dat is nodig, want de noden in de sector zijn hoog.