Beste strijdvaardige onthaalouders,
We hebben fantastisch nieuws!
Na vijfentwintig jaar ijveren, is er nu rechtszekerheid voor de 619 onthaalouders-werknemers.

Onthaalouders die met pensioen gaan, hebben sinds 1 januari 2023 recht op een hoger pensioen.

Naar aanleiding van 8 maart, internationale vrouwendag, roepen we op tot meer erkenning, waardering en een gelijkere verdeling van zorg.

Crisis in de zorg: een vrouwenzaak?

(Dit artikel verscheen eerst in Visie magazine. Tekst: Lies van der Auwera)

We kregen onderstaande initiatief door naar aanleiding van onze grote non-profit betoging op 31 januari in Brussel:

VOOR MEER PERSONEEL, BETERE LONEN EN INVESTERINGEN IN ZORG, WELZIJN EN CULTUUR!
NATIONALE BETOGING NON-PROFIT 31/1/23 BRUSSEL-NOORD - 10U30

Met veel plezier en interesse keken we naar de Poppekas van @lecoeuramareebasse over ouderschap in tijden van parentale burnout.

Als onthaalouder sui generis kan je ook rekenen op de jobbonus. Het statuut ‘sui generis’ houdt in dat je als onthaalouder wordt gelijkgeschakeld met loontrekkenden. De kinderopvangdienst waarvan je afhangt, wordt beschouwd als je werkgever.

Naar aanleiding van de ingrijpende besparingen in het tijdskrediet met motief verscheen onderstaand interview met Nathalie Winters in Puls magazine van december.

Op 25 oktober 2022 werd er een wetsvoorstel goedgekeurd voor een verbetering van de pensioenrechten voor onthaalouders.

Vanaf maandag 19 december 2022 maakt de Vlaamse overheid Inspectierapporten in de kinderopvang stapsgewijs openbaar.