Goed nieuws: de Vlaamse regering voert de compensatieregeling voor onthaalouders opnieuw in. Deze regeling ging in op 13 maart, maar werd op 1 oktober stopgezet.

ACV Puls wenst jou een fijne dag van de onthaalouder want je bent een crème van een collega!

Beste onthaalouder-werknemer,

Vanuit Kind&Gezin is er een draaiboek aangemaakt voor de doorstart van de kinderopvang vanaf maandag 4 mei. Deze aanpak werd overeengekomen met de koepels van de kinderopvang, de experten en de Gezinsbond.

Het zijn barre tijden om kinderen te begeleiden en te verzorgen. De sector kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde en daarom verdienen jullie niet alleen vandaag maar ook morgen meer waardering en erkenning.

Het zijn barre tijden om kinderen te begeleiden en te verzorgen. De sector kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde en daarom verdienen jullie niet alleen vandaag maar ook morgen meer waardering en erkenning.

Meermaals krijgen we vragen in de lijn van:
Kan een onthaalouder in deze crisistijd toch een opvanguitkering genieten als haar echtgenoot een gezinspensioen ontvangt?

Ik word afgestraft voor het feit dat ik onvrijwillig vroegtijdig aan de slag ben moeten gaan én door het feit dat de overheid, die steeds de mond vol heeft over hoe belangrijk kinderopvang wel is, vijf jaar van mijn loopbaan niet als dusdanig waardeert.

In de kinderopvang vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de kinderdagverblijven, initiatieven buitenschoolse kinderopvang, de werknemers maar ook de kinderen zelf.

Onthaalouders denk en doe dag

Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen evolueert sterk. Het kaderdecreet kinderopvang voor baby’s en peuters zette heel wat in beweging.