Beste onthaalouder-werknemer,

Vanuit Kind&Gezin is er een draaiboek aangemaakt voor de doorstart van de kinderopvang vanaf maandag 4 mei. Deze aanpak werd overeengekomen met de koepels van de kinderopvang, de experten en de Gezinsbond.

Het zijn barre tijden om kinderen te begeleiden en te verzorgen. De sector kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde en daarom verdienen jullie niet alleen vandaag maar ook morgen meer waardering en erkenning.

Het zijn barre tijden om kinderen te begeleiden en te verzorgen. De sector kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde en daarom verdienen jullie niet alleen vandaag maar ook morgen meer waardering en erkenning.

Meermaals krijgen we vragen in de lijn van:
Kan een onthaalouder in deze crisistijd toch een opvanguitkering genieten als haar echtgenoot een gezinspensioen ontvangt?

Ik word afgestraft voor het feit dat ik onvrijwillig vroegtijdig aan de slag ben moeten gaan én door het feit dat de overheid, die steeds de mond vol heeft over hoe belangrijk kinderopvang wel is, vijf jaar van mijn loopbaan niet als dusdanig waardeert.

In de kinderopvang vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de kinderdagverblijven, initiatieven buitenschoolse kinderopvang, de werknemers maar ook de kinderen zelf.

Onthaalouders denk en doe dag

Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen evolueert sterk. Het kaderdecreet kinderopvang voor baby’s en peuters zette heel wat in beweging.

Wil je voor je kinderen zorgen, bijstuderen of even wat meer tijd nemen voor je familie? ACV onderhandelde het tijdskrediet zodat jij je leven en je werk beter kan verzoenen.

Lieve Grosemans is 54 jaar. Ze is een gedreven en creatieve onthaalouder. Samen met haar echtgenoot en drie dochters woont ze in Diepenbeek. Ze werkt sinds kort als onthaalouder in het werknemersstatuut. Wij stelden haar enkele vraagjes.