Formulieren

Vanaf 1 april zijn alle onthaalouders aangesloten bij een dienst beschermd tegen arbeidsongevallen. De "werkgever" moet een aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij binnen de 10 dagen. In geval van twijfel of onrust kan je ook zelf als onthaalouder een aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij of bij het fonds voor arbeidsongevallen.
Dit formulier kan je nu al bezorgen op het dichtst bijzijnde dienstencentrum van het ACV, zelfs zonder formulier C220B (de eigenlijke stempelbrief). Op die manier kan de uitbetaling van uw opvanguitkering nadien vlotter verlopen. U hoeft dit formulier slechts eenmaal in te dienen.
Dit is de eigenlijke stempelbrief, die maandelijks moet worden ingevuld door uw dienstverantwoordelijke. Op basis van dit ingevulde formulier, ontvangt u de opvanguitkering voor de betreffende maand.
Zwangere onthaalouders kunnen na advies van de behandelend geneesheer aanspraak maken op de regeling "vroegtijdige verwijdering". Omwille van eventueel infectierisico krijgen zij een uitkering van het ziekenfonds. Je verwittigt het ziekenfonds via vertrouwelijk en voegt het correct formulier erbij.