Waarom sociale verkiezingen erg belangrijk zijn voor jou als onthaalouder-werknemer.

De sociale verkiezingen naderen met rasse schreven. Traditioneel trekken heel wat werknemers tussen 11 en 24 mei 2020 naar de stembus om de collega’s die hen mogen vertegenwoordigen bij de werkgever, te verkiezen. Ook bij de diensten voor onthaalgezinnen kunnen sociale verkiezingen georganiseerd worden.

Als diensten tussen 1 oktober 2018 en 20 september 2019 minstens 50 voltijdse werknemers tewerkstelde, organiseren ze zich om een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) op te richten. Telt een onderneming 100 werknemers of meer, dan wordt er ook een ondernemingsraad (OR) opgericht. Eens deze overlegorganen zijn geïnstalleerd, pleeg je maandelijks overleg met de werkgeversafvaardiging van je dienst voor onthaalgezinnen. De kwesties die besproken worden, kunnen we groeperen onder, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden.

In tegenstelling tot onthaalouders-werknemers, hebben onthaalouders in het sui generisstatuut wettelijk geen recht op inspraak. Toch is het belangrijk dat ook hun vragen en bezorgdheden vertolkt worden. Daarom is het voor beide groepen erg nodig dat onthaalouders-werknemers zich kandidaat stellen maar zonder kandidaten, geen verkiezingen!

Wil jij iets betekenen voor je collega’s? Zou je het zien zitten om een luisterend oor te bieden bij vragen en problemen? Ben je bereid om problemen te signaleren en te zoeken naar oplossingen? Heb je een sterk rechtvaardigheidsgevoel en veel goesting om op te komen voor anderen, dan ben jij de geknipte kandidaat die we zoeken.

Weet dat je er nooit alleen voor staat als syndicaal afgevaardigde want vakbondswerk is een ploegspel. Zo biedt ACV Puls verkozenen alle mogelijke ondersteuning en kansen om via vorming en praktijk te leren en te groeien als mens!

Wil je meer weten over het statuut en de rol van vakbondsafgevaardigden, heb je andere vragen of zit je met twijfels, neem dan gerust contact op met ACV Puls. Hieronder vind je een overzicht van de secretarissen van de sector 'kinderopvang en onthaalouders' per provincie.

Vlaams - Brabant
Jacinta Van De Wal
Jacinta.VanDeWal@acv-csc.be
Antwerpen
Sofie Diels
Sofie.Diels@acv-csc.be
Oost- Vlaanderen
Hilde Schepens
Hilde.Schepens@acv-csc.be
West-Vlaanderen
Gino Dupont
Gino.Dupont@acv-csc.be
Limburg
Nathalie Winters
Nathalie.Winters@acv-csc.be