“Waarom is mijn pensioen niet berekend volgens de nieuwe wet?” update - pensioen onthaalouders

Onthaalouders die met pensioen gaan, hebben sinds 1 januari 2023 recht op een hoger pensioen. Verschillende onthaalouders hebben Vlaams parlementslid Nahima Lanjri (CD&V) echter gecontacteerd met de bemerking dat de Federale Pensioendienst hen verkeerde berekeningen heeft gegeven. Dit zorgt voor veel verwarring en ongerustheid. Minister Karine Lalieux bevestigt in de Commissie sociale zaken dat de wet van kracht is sinds 1 januari 2023 en dat de website van de Federale Pensioendienst op 6 februari 2023 is aangepast. Momenteel worden de pensioenen echter berekend zonder rekening te houden met de nieuwe wet. Het identificeren van wie onthaalouder is blijkt een complex gegeven. Voor onthaalouders met een pensioen dat ingaat in 2023 of 2024 zal het pensioen achteraf worden herzien. Deze herziening zal door de complexiteit ten vroegste in 2024 gebeuren.

Indien je door de nieuwe wet recht zou hebben op een hoger pensioen zal je een brief ontvangen van de pensioendienst. Wie vorig jaar een aanvraag heeft ingediend en dit jaar met pensioen gaat, moet zelf een nieuwe berekening aanvragen. Om te vermijden dat jullie opnieuw een aanvraag zouden moeten indienen, wordt er gepleit voor een automatische herberekening voor iedereen wiens pensioen vanaf 1 januari ingaat. Of de minister op deze vraag zal ingaan is nog onduidelijk. Hopelijk komt er snel een volwaardig statuut voor alle onthaalouders zodat deze problemen voorgoed van de baan zijn.
Wij volgen het op en houden jullie op de hoogte.