Vlaanderen past op de centen

Begin 2011 moesten alle Vlaamse administraties besparen op de werkingskosten, ook Kind en Gezin. De onkostenvergoeding van de onthaalouders, dat zijn werkingskosten oordeelde men bij Kind en Gezin plichtbewust.

Eén keer per jaar krijgen onthaalouders een aanpassing van de onkostenvergoeding. Voor een onthaalouder, die nog altijd geen volwaardig statuut heeft, laat staan een gewaarborgd inkomen, staat die aanpassing gelijk met "opslag".

In 2011 zou dat volgens Kind en Gezin niet gaan om een volledige indexaanpassing want er moest bespaard worden. Dat was zonder LBC-NVK gerekend. Minister Van Deurzen haastte zich dan ook om te zeggen dat hij helemaal niet de intentie had om te besparen op het inkomen van de onthaalouders en dat zij zeker recht hadden op een volledige index.

Tja, maar administraties zijn blijkbaar zeer plichtbewust. Kind en Gezin wil de indexaanpassing niet doorvoeren zonder wettelijke basis. En dus komt er een aanpassing van de begroting 2011. Een omslachtige boel, maar het komt in orde. Begin juli beslist de Vlaamse Regering dat de onkostenvergoeding van de onthaalouders niet onder de besparingen in het beleidsdomein Welzijn valt.

Indexatie van de onkostenvergoeding, zou je dan denken. Maar dat is buiten de plichtbewustheid van de administratie gerekend. Die wacht op de verschijning in het Staatsblad. Op 27 juli is het dan zo ver. Wat iedereen van begin dit jaar al wist is eindelijk een feit: de onkostenvergoeding zal worden aangepast aan de index.

Maar nog wacht Kind en Gezin met de uitvoering. En wij maar denken dat we leven in een digitaal tijdperk. Blijkbaar Kind en Gezin nog niet want wat krijgen onthaalouders te horen:

"Het bericht van de indexstijging is inderdaad al een tijd geleden aangekondigd, maar wordt pas in september officieel ondertekend en opgestuurd naar de diensten".

We kunnen enkel besluiten dat Vlaanderen zeer omzichtig omgaat met de centjes. De budgettaire impact om een aanpassing door te voeren van 18.28 euro naar 18.33 euro mag dan ook niet onderschat worden.

Met een beetje geluk zullen de onthaalouders begin oktober met terugwerkende kracht de beloofde centen krijgen. Als we rekening houden met de energie die dit heeft gekost en het cijferwerk dat de diensten voor onthaalouders nu zullen hebben met het berekenen van de achterstallen.....