Verhoogde onkostenvergoeding voor onthaalouders

Onthaalouder? Dan is dit voor jou van belang! Vanaf 1 oktober 2021 verhoogt de onkostenvergoeding van de onthaalouders naar €21,98 per volle dag per opgevangen kind!

Dat komt omdat de spilindex overschreden werd. De index is het cijfer dat aanduidt hoe duur het leven gemiddeld is. Stijgen de prijzen van producten en diensten? Dan stijgen de lonen en vergoedingen in de non-profit automatisch mee. “Automatisch” betekent dat er gelukkig niet elke keer opnieuw moet onderhandeld worden om de levensduurte te kunnen volgen.
Omdat de indexering van de lonen en uitkeringen al zo lang bestaat lijkt het misschien “niet meer dan normaal”. Dat betekent echter niet dat het systeem van de loonindexering er vanzelf is gekomen, of evenmin dat het toch gewoon maar de wetgeving is. De indexering van de lonen is in elke sector het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. In de non-profitsector gaat het telkens om een indexverhoging van 2%. Ook voor de onthaalouders stijgt de onkostenvergoeding dus met 2%.