Verhoging onkostenvergoeding onthaalouders

Op 19 mei 2009, niet toevallig in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen, beslist minister Heeren om de onkostenvergoeding voor onthaalouders te verhogen.

Die verhoging heeft zeker een direct effect in de portemonnee van de onthaalouder, maar op langere termijn is het probleem met het huidig statuut daarmee niet opgelost. Nog altijd wordt een kandidaat onthaalouder geen gewaarborgd inkomen gegarandeerd en nog altijd is de sociale bescherming ondermaats.

De LBC-NVK wil een kwaliteitsvolle kinderopvang waar het kind centraal staat én waar er een echte waardering is voor de medewerkers. Maar de maatregel is feit en wij willen hier nog eens duidelijk uit de doeken doen waar het om gaat.

Wat zegt het Ministerieel Besluit: “Het bedrag van de onkostenvergoeding wordt verhoogd met 0.31 euro voor de doorlopende kosten die verbonden zijn aan de vorming en met 1.54 euro voor de doorlopende kosten die verbonden zijn aan sluitingsdagen.”

Zeer belangrijk: “De component vorming wordt alleen definitief als toegekend beschouwd als de onthaalouder minstens 12 uur vorming in het kalenderjaar in kwestie heeft gevolgd. Voor een onthaalouder die niet het hele jaar aangesloten is, wordt het aantal uren vorming pro rata verminderd”.

Wat zegt Kind en Gezin:

  • Zij storten de verhoogde onkostenvergoeding aan de diensten, dus het volledige bedrag.
  • De diensten registreren het aantal uren vorming per onthaalouder en deelt aan Kind en Gezin mee hoeveel onthaalouders niet het aantal uren gewenste vorming hebben gevolgd.
  • Het daaropvolgende jaar vordert Kind en Gezin in april van de diensten het teveel aan component vorming terug.

Klaar als een klontje wat ons betreft. Alle onthaalouders ontvangen momenteel de verhoogde onkostenvergoeding. In december vordert de dienst terug van die onthaalouders die onvoldoende vormingen hebben gevolgd. Het is de dienst die zorgt dat er voldoende aanbod is, onthaalouders moeten niet zelf op zoek naar de nodige vormingen.

In sommige diensten wil men de onthaalouders documenten laten ondertekenen waarbij zij akkoord gaan met een andere regeling. Wij raden jullie ten stelligste aan dit document grondig te controleren en te vergelijken met het Ministerieel Besluit.