Vergoeding onkosten toegangsbeveiliging bij onthaalouders

Na het zware incident in een kinderdagverblijf in Dendermonde besliste de overheid dat de kinderopvang maatregelen moet nemen om te voorkomen dat iemand de opvang ongemerkt binnenkomt en verlaat.

Elke opvangvoorziening, ook onthaalouders aangesloten bij een dienst, kunnen een éénmalige financiële tegemoetkoming aanvragen voor de kosten voor de beveiliging van de toegang.

Kind en Gezin plaatste op haar website een brochure met maatregelen die je kan nemen om de toegang te beveiligen. Je kan deze bekomen via de dienst voor onthaalouders of je kan ze zelf hier nalezen.

Zeer belangrijk: de Premie

Je kan als onthaalouder tot 500 euro ontvangen als je kosten maakte om aan deze voorwaarden te voldoen. Het is jouw dienst die alle aanvragen bundelt en zij moeten deze aanvraag uiterlijk tegen 31 december 2009 bezorgen aan Kind en Gezin. Er is dus geen uitstel mogelijk.

De ingrepen en maatregelen moeten uitgevoerd zijn tussen 1 januari 2007 en uiterlijk 31 december 2010. Enkel voor de diensten voor onthaalouders is het toegelaten om te werken met een raming. Als je dus nog werken plant kan je bij de dienst al wel een aanvraag doen waarbij je er rekening mee houdt dat de dienst de vraag uiterlijk tegen 31 december 2009 moet bezorgen aan Kind en Gezin.

  • Voor gemaakte kosten komen alleen facturen, gedateerd tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 in aanmerking.
  • Voor de geplande werken moet een bestek, offerte of een raming bij de aanvraag gevoegd worden. Indien de verwachte kosten voor 31 december 2009 niet voor alle aangesloten onthaalouders gestaafd kunnen worden, kan een raming (met beschrijving) van de kosten volstaan.

Kind en Gezin verduidelijkt verder: "Nergens is bepaald dat alleen werken door erkende aannemers in aanmerking zouden komen voor de toelage van Kind en Gezin. Evenmin is bepaald dat alleen sloten en videofonie in aanmerking zouden komen voor de toelage. Kosten die in aanmerking komen gaan dus breder dan alleen werken van erkende aannemers, of sloten en videofonie."