Uitbreiding en verbetering werknemersstatuut en verhoging onkostenvergoeding sui generis

Photo by Omar Lopez on Unsplash

Op vrijdag 8 juni heeft de LBC-NVK het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren ondertekend. Dat bevat maatregelen voor de 220.000 werknemers uit sectoren als de kinderopvang, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de beschutte en sociale werkplaatsen.

Werknemersstatuut onthaalouders

Jarenlang hebben we er samen voor moeten strijden en in 2015 konden we eindelijk van start gaan met het werknemersstatuut voor onthaalouders en werden er 120 voltijdse banen voor onthaalouders met een werknemersstatuut gecreëerd.

In dit sociaal akkoord gaan we een stapje verder. Ten eerste verbeteren we de loon- en werkvoorwaarden van het werknemersstatuut. Zo verhogen we het loon (was het algemeen minimumloon: 1.622,48 euro per maand - index 1/7/2017) ) tot het minimumloon van de sector kinderopvang (1 786,22 euro per maand - index 1/7/2017) en zorgen we voor 10 extra dagen vakantie.

Ten tweede breiden we het werknemersstatuut ook serieus uit. Zo zullen er minimaal 216 voltijdse banen met een werknemersstatuut bijkomen. Daarmee zal het aantal onthaalouders met een werknemersstatuut op minimaal 326 komen (uitgedrukt in voltijdse banen).

Verhoging onkostenvergoeding

Technisch gezien zijn onthaalouders die werken voor een onkostenvergoeding (sui generis statuut) geen "echte" werknemers. Daarom vallen ze niet onder de toepassing van een sociaal akkoord voor de non-profit en kunnen wij voor hen eigenlijk geen maatregelen nemen.

Toch zijn wij er in geslaagd om de onkostenvergoeding te verhogen met 0,21 euro per kind per dag. Dat komt overeen met 185 euro op jaarbasis als je elke dag (220 werkdagen, of 44 weken van 5 dagen) 4 kindjes opvangt.

Belangrijker nog dan de (kleine) verhoging van de onkostenvergoeding is het principe dat - alhoewel de onthaalouders sui generis technisch geen werknemers zijn - ze toch worden meegenomen in het sociaal akkoord. Het is de allereerste keer dat dat gebeurt!