Sui-Generis of werknemer: wat moet je weten?

Omdat we merken dat er veel vraag naar is, zetten we hier enkele zaken over het verschil tussen werken als werknemer en werken onder het sui-generisstatuut naast elkaar. We begrijpen dat het inderdaad aanvoelt alsof een onthaalouder sui generis meer verdient, maar we mogen het bredere plaatje niet uit het oog verliezen.

Werken in het sui-generissstatuut is niet zonder risico’s. Je ontvangt geen loon maar enkel een onkostenvergoeding. Die moet dienen voor je onkosten en je loon, maar dekt ook de dagen waarop je door omstandigheden weinig of niks verdient.

Bekijk je die bedragen op een hele loopbaan? Dan zal je snel merken dat je als werknemer niet noodzakelijk minder overhoudt. Zo kan je met een gerust hart op moederschapsrust, je kan ouderschapsverlof of tijdskrediet nemen.
Aan het einde van je loopbaan kan je zelfs rekenen op een volwaardig pensioen. Word je ziek? Dan kan je rekenen op gewaarborgd loon. Je hebt niet alleen betaalde vakantiedagen, maar ook enkel en dubbel vakantiegeld. Komen er kindjes niet opdagen? Dan voel je dat niet in je loon.

Je moet elk kwartaal maar 4 tot 5 kindjes opvangen, dat kan de kwaliteit alleen verbeteren. Heb je een langere werkdag? Dan staat daar recup tegenover. Kortom, je krijgt wat elke onthaalouder die zich met hart en ziel inzet voor onze kleintjes verdient: de zekerheid dat er ook voor jou gezorgd wordt wanneer het nodig is.

Een loon is veel meer dan het maandelijkse bedrag dat er op je rekening wordt gestort. Door sociale bijdragen te betalen kan je rekenen op een hele reeks maatregelen die jou beschermen doorheen je leven.
Uiteindelijk is de keuze om te gaan voor een werknemersstatuut of sui generis een heel persoonlijke keuze. Weeg voor jezelf de voor-en nadelen af. Niemand kan voorspellen hoe zijn of haar leven zal verlopen.

Het enige dat wij kunnen, is jullie zo goed mogelijk informeren. Als vakbond zullen wij blijven strijden voor volwaardige statuten met deftige lonen voor alle onthaalouders en kinderbegeleiders. Wat ons betreft verdient iedereen niet alleen een eerlijk en gelijk loon en erkenning voor zijn dagelijkse inzet maar ook de zekerheid dat wat er ook in je leven gebeurt, je kan rekenen op de nodige bescherming.