Premie toegangsbeveiliging

Voor de afhandeling van de uitbetaling van de premies toegangsbeveiliging wijzen we u graag op een aantal richtlijnen van Kind en Gezin.

De diensten voor opvanggezinnen moeten uiterlijk tegen 31 december 2010 een globaal overzicht met een kopie van de facturen bezorgen aan Kind en Gezin.

Sommige onthaalouders hebben een uitbetaling ontvangen op basis van een offerte. Het is belangrijk dat de factuur niet afwijkt van de ingediende aanvraag en motivering. Kind en Gezin geeft een voorbeeld: een offerte van een camera mag niet vervangen worden door een factuur voor een omheining.

Kind en Gezin zal geen facturen aanvaarden die gedateerd zijn in 2011. Dossiers die niet volledig zijn op 31 januari 2011 komen niet meer in aanmerking voor een aanvullende uitbetaling.

Als de betaling is gebeurd op basis van een offerte en er geen factuur volgt, heeft Kind en Gezin het recht om de betaling terug te vorderen.

Als het bedrag op de factuur lager ligt dan de offerten zullen de diensten het verschil aan Kind en Gezin moeten terugstorten.