‘Opgroeien’ werkt aan voorstel behoud groeipakket voor jongeren tot 25 jaar in het Sui-Generisstatuut

Werk je als jongere meer dan 80 uur in één maand? Dan verlies je je recht op het Groeipakket. Is dat bedrag al uitbetaald? Dan word je verwacht om het terug te betalen. Die regel geldt momenteel ook voor jongeren tot 25 jaar die werken als sui-generis onthaalouder, en dat is belangrijk om te weten!

‘Opgroeien’ werkt echter aan een voorstel om een uitzondering te kunnen voorzien. Op die manier kunnen deze onthaalouders toch zoals vroeger hun gezinsbijslag gewoon behouden. Momenteel wordt er niet meer teruggevorderd. Als ACV Puls vragen we de Vlaamse regering om het voorstel van Opgroeien mee goed te keuren. Wanneer dat gebeurt treedt het in werking vanaf 1 januari 2019 met terugwerkende kracht en krijg je de eventueel onterecht teruggevorderde bedragen terug.