Onthaalouders moeten SABAM niet betalen

Het zorgde voor wenkbrauwengefrons toen SABAM aankondigde dat ook onthaalouders niet ontsnappen aan auteursrechten als zij thuis muziek spelen voor de kinderen.

Het probleem is nu officieel van de baan. De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) en de Muziek Industrie Maatschappij (SIMIM) sloten een overeenkomst met Kind en Gezin om geen auteursrechten en naburige rechten meer te innen voor het gebruik van muziek bij onthaalouders thuis.

De uitzonderingsregel geldt voor elke uitbating door individuele personen, met een maximale bezetting van 2 voltijdse equivalenten. Twee onthaalouders die samenwerken mogen geen werknemer-werkgever relatie hebben.

Kinderdagverblijven zijn niet vrijgesteld. Het akkoord gaat retroactief in vanaf 1 september.