Onthaalgrootouders? Misschien is het toch beter om de gezinsopvang deftig op te waarderen?

Gisteren kon je in elke krant lezen dat Roeselare op zoek gaat naar frisse oma’s en opa’s voor de kinderopvang. Vaak zorgen opa’s en oma’s sowieso al voor de kleinkinderen, waarom dan niet één of twee extra kinderen opvangen, zo klinkt het. Reden: het aantal onthaalouders blijft drastisch dalen.

Het aantal onthaalouders blijft inderdaad dalen. Cijfers van Kind en Gezin tonen een daling van 500 onthaalouders (van 5.903 onthaalouders naar 5.411) op 1 jaar tijd. In 2005 waren er nog 7.551 onthaalouders. Op 10 jaar tijd is het aantal onthaalouder met meer dan 20% gedaald.

De LBC-NVK, de vakbond voor onthaalouders, begrijpt dat sommige diensten voor opvanggezinnen wanhopig op zoek gaan naar onthaalouders. Het inschakelen van grootouders lijkt inderdaad een wanhoopsdaad.

Maar jammer genoeg moeten die grootouders zelf langer blijven werken en kunnen ze pas later op pensioen. En sporadisch inspringen voor de zorg voor je eigen kleinkinderen mag echt wel niet vergeleken worden met een professionele job als kinderbegeleider. Die organiseert op basis van een opvangplan pedagogische begeleiding voor andermans kinderen.

De LBC-NVK stelt voor om de gezinsopvang op een duurzame manier te organiseren. Wat als we de oorzaken van de daling van het aantal onthaalouders zouden aanpakken?

Men vergeet soms dat onthaalouders hele lange dagen kloppen. Daarvoor krijgen ze geen loon maar een onkostenvergoeding van nog geen 20 euro per dag per kind. Die onkostenvergoeding is al jaren niet meer verhoogd terwijl de onkosten, o.a. de prijzen van elektriciteit en voeding, enorm gestegen zijn.

Bovendien genieten onthaalouders niet van alle sociale rechten die elke werknemer in België wel heeft. Onthaalouders hebben geen recht op betaalde vakantie. Zij kunnen niet genieten van betaalde wettelijke feestdagen. Meestal weten zij aan het begin van de maand niet hoeveel ze die maand zullen verdienen. Nog redenen nodig waarom het aantal onthaalouders jaar na jaar blijft dalen?

De LBC-NVK stelt daarom voor om het project “werknemersstatuut voor onthaalouders”, dat positief werd geëvalueerd, uit te breiden en dus de mogelijkheid te geven aan veel meer onthaalouders om in een volwaardig werknemersstatuut aan de slag te gaan of te blijven. Met een volwaardig werknemersstatuut wordt werken als onthaalouder veel aantrekkelijker.

Men stapt best af van het idee dat de gezinsopvang eventjes kan gecombineerd worden met de opvang van eigen (klein)kinderen. Dat is helemaal geen duurzame visie op de gezinsopvang. Veel van die opa’s en oma’s zullen met de kinderopvang stoppen zodra de eigen kleinkinderen naar de kleuterschool gaan.

De sector verdient beter. Hij verdient het om op een deftige en duurzame manier opgewaardeerd te worden.