#metheelonshart bij de non-profit actie op 31/1

We kregen onderstaande initiatief door naar aanleiding van onze grote non-profit betoging op 31 januari in Brussel:

De crisis in de kinderopvang is onmiskenbaar geworden … niet alleen in de grootsteden maar ook de kleinere steden en gemeenten voelen de druk op de sector toenemen. En die druk is er niet opeens gekomen. Al jaren wordt er aan de alarmbel getrokken. Al jaren wordt er verteld hoe complex de problemen zijn. Al jaren wordt er gevraagd voor duidelijkheid en gelijkheid. Al jaren wordt er gepleit voor investeringen in de fundering van onze maatschappij en dus de meest cruciale mensen die instaan voor het jonge kind. Al jaren wordt het belang aangetoond van de eerste 1000 dagen. Al jaren wordt deze crisis voorspeld. Maar ook al jaren is er een tweestrijd: Komen we openlijk uit voor deze problemen? Met het risico om ouders bezorgd te maken en de angst voor extra inspecties. Of ploeteren we nog even verder en proberen we de ogen van de mensen die ons land regeren te openen door beleefd om hulp te vragen?

Door de combinatie van de (nog steeds) veel te hoge werkdruk, de lage verloning, de grote verschillen binnen de sector, de negatieve berichtgeving over enkelingen die een algemene sluier werpt op alle initiatieven, ondergewaardeerde opleiding, … beslissen steeds meer mensen om niet of niet langer in de sector te werken. En dat is jammer want ik geloof er nog steeds met hart en ziel in dat we er samen opnieuw een mooie job van kunnen maken. Niet alleen een leefbare job maar een job waar je trots op kan zijn!

Op 31 januari 2023 staat er in Brussel een betoging gepland, niet alleen voor de kinderopvang maar voor de non-profit in het algemeen. En weer is er die tweestrijd … Daarom willen we iedereen ook een tweede optie aanbieden om zijn/haar stem te laten horen.

Kan je niet aanwezig zijn in Brussel, maar wil je ook dat er nu dringend structurele veranderingen komen in de toekomst? Hang dan deze #metheelonshart poster NU al goed zichtbaar op uit volle steun met de kinderopvang in Brussel op 31/1.

En moedig ouders, buren, studenten, stagescholen, lokaal bestuur, collega’s, … aan om hetzelfde te doen. Onderaan dit artikel kan je een affiche vinden die je mag verspreiden. Op de affiche zie je een zwart/wit hartje met 9 kindjes. De zwarte delen staan symbool voor de moeilijke omstandigheden, de witte delen staan symbool voor het mooie in de job want ook dat verdient de nodige aandacht. De symboliek van de 9 kindjes spreekt uiteraard voor zich, 9 is teveel! Heb je nog voldoende energie om je creatieve brein aan te spreken? Hou je dan vooral niet in, ook elk geknutseld zwart hartje dat die dag zichtbaar is in het straatbeeld is een stem!

Download hier de affiche.