Info voor onthaalouders in verband met het coronavirus

Beste onthaalouders,

Dankjewel om in tijden van de coronacrisis de zorg te waarborgen voor de onthaalkinderen die jullie worden toegewezen. Graag willen we, op basis van de huidige regelgeving en gemaakte afspraken, antwoorden bieden op veel gestelde vragen. We maken hierbij een onderscheid tussen de onthaalouders-werknemers en de onthaalouders met een sociaal statuut.

Onthaalouders-werknemers:

  • De ratio (aantal kinderen per onthaalouder) van 4 kinderen voltijds opvangen en maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig moet gerespecteerd blijven
  • Onthaalouders kunnen niet-zieke kinderen toegewezen krijgen van collega-onthaalouders die moeten sluiten omwille van eigen ziekte of aanwezigheid van zieke gezinsleden.
  • Onthaalouders krijgen naast de vaste onkostenvergoeding enkel voor de opgevangen kinderen, ongeacht de duurtijd (1/3e dag, halve dag of volledige dag), een variabele onkostenvergoeding van 3,57 euro per kind per opgevangen dag
  • Ben je zelf ziek? Dan kan je rekenen op de eerste maand gewaarborgd maandloon en de vaste onkostenvergoeding. Daarna heb je recht op een uitkering van de mutualiteit.

Onthaalouders met sociaal statuut (sui generis) in gezins – en groepsopvang:

  • De ratio (aantal kinderen per onthaalouder) in gezinsopvang van gemiddeld 4 kinderen voltijds en maximaal 8 kinderen tegelijk aanwezig moet gerespecteerd blijven. In de groepsopvang dient de ratio eveneens gehandhaafd te blijven
  • onthaalouders kunnen gezonde kinderen opvangen van onthaalouders die omwille van eigen ziekte of aanwezigheid van zieke gezinsleden thuis
  • Indien kinderen niet komen opdagen, krijg je automatisch gedurende 4 weken een opvanguitkering. Je krijgt 3 maanden uitkering als de dokter attesteert dat het kind om medische redenen niet naar de opvang mag. Meer informatie vind je via: https://www.rva.be/nl/fiche-c-1-wat-moet-u-doen-indien-de-onthaalouder-i...
  De opvanguitkering wordt berekend op een gemiddelde bezetting van 4 kinderen per kwartaal.
  • Ben je zelf ziek? Dan heb je recht op een ziekte-uitkering, gebaseerd op de gemiddelde bezetting in het voorgaande kwartaal

Lees ook deze 'snelinfo' van Kind&Gezin.

Veel goede moed!