Indexaanpassingen onkostenvergoeding 2010

Kind en Gezin past de onkostenvergoeding voor onthaalouders ieder jaar aan in januari. Zij verhogen het bedrag met de procentuele stijging van de index tussen 1 november van het vorig kalenderjaar en 1 november van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

De procentuele berekening voor de periode 1 november 2009 en 1 november 2008 bedraagt 0.99.

Hierdoor is er geen aanpassing voor de subsidiebedragen 2010. De bedragen blijven bijgevolg ongewijzigd.

Onkostenvergoeding

  • Dagbedrag: 17,98euro
  • 40%: 7,19 euro
  • 60%: 10.79 euro
  • 160%: 28,77 euro

Onderverdeling onkostenvergoeding

  • Basis: 16,13 euro
  • Component Vorming: 0,31 euro
  • Component Sluitingsdagen: 1,54 euro