Draaiboek voor de doorstart van de kinderopvang tijdens de coronacrisis

Vanuit Kind&Gezin is er een draaiboek aangemaakt voor de doorstart van de kinderopvang vanaf maandag 4 mei. Deze aanpak werd overeengekomen met de koepels van de kinderopvang, de experten en de Gezinsbond. Ze is nodig omwille van de werkdruk, het welbevinden van de kinderen en de veiligheid in de opvang.

Meer info op de site van Kind&Gezin

Download hier het draaiboek