Compensatieregeling juni 2021

De pandemie evolueert gunstig. Het aantal besmettingen neemt gestaag af. Dit heeft ongetwijfeld positieve gevolgen voor de bezetting van de opvang. Voor organisatoren van kinderopvang van baby's en peuters geldt daarom in juni de selectieve compensatie.

De selectieve compensatie wil zeggen dat:

  • je enkel compensatie kan krijgen bij een verplichte sluiting, een doelgroepbeperking of als je wordt geconfronteerd met de sluiting van een of meer scholen waarvan je normaal gezien leerlingen opvangt.
  • de gezinnen terug het opvangplan moeten respecteren. Wanneer een kind niet naar de opvang komt, mag de organisator respijtdagen in rekening brengen of de ouders laten betalen volgens de afspraken in het huishoudelijk reglement of de schriftelijke overeenkomst.
  • je enkel mag afwijken van de voorgaande regel wanneer ouders geen gebruik kunnen maken van de opvang omwille van de verplichte sluiting of doelgroepbeperking. Zij betalen in dat geval niet voor de dagen dat zij geen gebruik kunnen maken van de opvang. Er mogen ook geen respijtdagen in mindering gebracht worden voor die dagen. Je mag het aantal respijtdagen waarop een gezin recht heeft niet met 1/12 verminderen.
  • (Bron: Kind&Gezin/Opgroeien)