Bedragen onkostenvergoeding 2013

De bedragen voor 2013 zijn:

  • Kostenvergoeding onthaalouder per kinddag: 19,37 euro;
  • Onderverdeling kostenvergoeding:
    • basis: 17,37 euro;
    • component vorming: 0,34 euro;
    • component sluitingsdagen: 1,66 euro;