Aantal onthaalouders blijft dalen

Eerder kon je in het nieuws lezen, zien en horen dat het aantal onthaalouders blijft dalen. Al is dit voor ons al lange tijd geen nieuws meer, toch zijn we altijd tevreden met elke vorm van aandacht die de onthaalouders krijgen.

In april 2017 schreven we dat op 10 jaar tijd het aantal onthaalouders met 20% daalden. We deden een oproep om te investeren in duurzame jobs, eerder dan het beroep nog meer uit te hollen door minderwaardige statuten en kortzichtige oplossingen.

We horen Minister Vandeurzen graag zeggen dat hij verder zal werk maken van het volwaardig werknemersstatuut. Ons project waarbij 120 onthaalouders kunnen genieten van een werknemersstatuut is door alle partners positief geëvalueerd. Het is nu hoog tijd om de volgende stap naar uitbreiding te zetten zodat meer onthaalouders de kans krijgen om als werknemer aan de slag te gaan of te blijven.

Aangezien het huidig gebrekkig statuut nog enkele jaren zal blijven bestaan, is het ook hoognodig om een aantal dringende verbeteringen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een hogere onkostenvergoeding en een betere sociale bescherming bij ziekte. Dat is alvast de visie van de LBC-NVK op de gezinsopvang. Wedden dat er dan minder onthaalouders zullen stoppen en meerdere in het beroep zullen stappen?

Tot slot, willen we even de cijfers corrigeren die naar aanleiding van de reportage op het VTM-nieuws werden meegedeeld. Het brutoloon in het werknemersstatuut bedraagt geen 1300 euro maar wel 1.622,48 euro. Daarnaast is bij een voltijdse arbeidsovereenkomst een belastingsvrije onkostenvergoeding van 486,74 euro voorzien.

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke kinderopvang LBC-NVK