35.000 handtekeningen voor meer middelen kinderopvang

“Hoeveel drama’s, studies en aanbevelingen zijn er nog nodig om onze kinderopvang te redden?”

Het draagvlak voor meer middelen voor de kinderopvang is groot in Vlaanderen. Dat toont de petitie ‘Investeer eindelijk écht in onze kinderopvang’ die op een week tijd 35.000 handtekeningen verzamelde. De petitie kwam er na groeiende onrust in de sector door signalen uit de Vlaamse Regering dat er bij de budgetbesprekingen geen ruimte is voor extra middelen voor de kinderopvang, terwijl die jaar na jaar meer in de problemen komt.

De laatste week deden meerdere politieke partijen uitspraken over mogelijke investeringen door de Vlaamse Regering in de kinderopvang. De Vlaamse Regering lijkt in aanloop naar de septemberverklaring niet op één lijn te zitten om meer middelen vrij te maken voor de sector en zo enkele pijnpunten die al jaren aanslepen weg te werken, zoals het hoge aantal kinderen per begeleider en de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Met de septemberverklaring in zicht kwamen er bezorgde stemmen uit de hele sector en dus besloot een breed consortium van ouders, personeel, koepelorganisaties, middenveld en experten met een petitie andermaal enkele concrete eisen op tafel te leggen. “Hoeveel drama’s, studies en aanbevelingen zijn er nog nodig om onze kinderopvang te redden?”, vragen de initiatiefnemers van het Consortium Kinderopvang zich af. “Te weinig personeel, te hoge werkdruk, te weinig plaatsen en te veel kinderen per begeleider, alle experten zijn het erover eens dat we fors moeten investeren in de kinderopvang als we de sector boven water willen houden. Want het water staat bij veel kinderopvangen en medewerkers echt aan de lippen.”

7 concrete eisen

De petitie legt zeven concrete eisen op tafel:

  1. Minder kinderen per begeleider
  2. Betere opleiding personeel
  3. Betere loon – en werkvoorwaarden
  4. Gedifferentieerde omkadering
  5. Keuzevrijheid en een groter kwalitatief aanbod
  6. Financieel leefbare kinderopvang
  7. Monitoring pedagogische kwaliteit

“Het feit dat de petitie op zo’n korte tijd zo veel handtekeningen verzamelt, bewijst dat het draagvlak in Vlaanderen voor meer middelen in de kinderopvang enorm is”, zeggen de initiatiefnemers. “Tegelijk sluiten tal van organisaties, zoals de Vrouwenraad, het ‘Crisiskabinet Kinderopvang’ en verschillende steden en gemeenten zich aan bij de actie. We zullen alle handtekeningen en de duidelijke vragen van de ondertekenaars overbrengen aan het kabinet van minister-president Jan Jambon. We hopen dat de Vlaamse Regering dit duidelijke signaal oppikt, want onze kinderen – en de geweldige medewerkers die dag in dag uit voor hen zorgen – verdienen meer én beter.”

  • Link naar de petitie: onderteken de petitie
  • Initiatiefnemers: Vlaams Welzijnsverbond, Gezinsbond, BBTK, ACV Puls, ACV Openbare Diensten, ACLVB, ACOD LRB, VSOA LRB, SOM vzw en Michel Vandenbroeck, verzameld in het Consortium Kinderopvang