Word begeleider in de kinderopvang

Ben je op zoek naar een boeiende job in de welzijnssector? Heb je een warm hart voor mensen en in het bijzonder voor kinderen? Ben je een speelvogel? Durf je uitdagingen aangaan? Dan is de opleiding Begeleider in de kinderopvang zeker iets voor jou!

Voor wie?

De opleiding is er voor iedereen vanaf 18 jaar die graag wil werken met peuters, kleuters en lagereschoolkinderen. Je hoeft hiervoor nog geen diploma secundair onderwijs op zak te hebben.

Opleiding

Als begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang werk je met groepjes kinderen tot 12 jaar. Je speelt met hen, verzorgt hen, luistert naar hun verhalen, lost hun probleempjes op, ... Kortom, je zorgt ervoor dat ze een leuke en onbezorgde tijd hebben in de kinderopvang!

Daarom leer je in deze opleidingen:

  • omgaan met kinderen
  • spelen met kinderen
  • kinderen verzorgen
  • samenwerken met collega's
  • samenwerken met ouders

Je hebt hier wel belangrijke vaardigheden voor nodig zoals creativiteit, zin voor initiatief, empathie, flexibiliteit, kunnen omgaan met feedback, contactvaardigheid, stiptheid en een verzorgd voorkomen.

Planning

Je komt 1 of 2 dagen per week naar het centrum. Op de andere dagen doe je stage in kinderdagverblijven, diensten voor buitenschoolse kinderopvang, kleuterscholen, ... Zo krijg je de kans om jouw kennis en vaardigheden meteen in de praktijk toe te passen. Je kiest zelf je stageplaatsen, in overleg met de stagecoördinator van het centrum.

  • Tweejarig traject: Je volgt les en loopt stage gedurende 4 semesters.
  • Eénjarig traject: Je volgt les en loopt stage gedurende 2 semesters. Dit intensieve traject kies je best als je nog niet werkt en niet voor een gezin moet zorgen.

Al nuttige ervaring of studiebewijzen?

Op basis van elders verworven vaardigheden of studiebewijzen kan je vrijstellingen aanvragen. Je volgt dan een aangepast traject. Je overlegt met je opleidingscoördinator hoe dit traject eruit zal zien.

Praktisch

De lessen starten om 8.25 uur en eindigen ten laatste om 16.25 uur. Je volgt les in Turnhout in campus HIVSET (Herentalsstraat 70). Je hebt geen les tijdens de schoolvakanties.

Studiebewijs

Als je slaagt voor deze opleiding, krijg je een certificaat Begeleid(st)er in de kinderopvang. Dit studiebewijs wordt officieel erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Als je een diploma secundair onderwijs hebt of een certificaat van de opleiding Aanvullende algemene vorming, dan krijg je een secundair diploma Begeleid(st)er in de kinderopvang.

Wat nadien?

Je kan terecht in kinderdagverblijven, diensten voor buitenschoolse kinderopvang, als ondersteunende hulp van de kleuterleid(st)er in kleuterscholen, in centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, als hulp in gehandicapteninstellingen, als onthaalouder, ...

Kostprijs

Je betaalt 1,25 euro per lestijd (inschrijvingsgeld en praktische werkingskosten), exclusief een eventuele syllabus. Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Je kan ook betalen met opleidingscheques.

Intake

We vinden het heel belangrijk dat je start met de juiste ingesteldheid en motivatie. Daarom doen we met iedereen vooraf een persoonlijk verkennend gesprek (intake).

Infomoment

Als je geïnteresseerd bent om de opleiding te volgen, dan is het belangrijk dat je deelneemt aan een infomoment. Je krijgt dan alle nodige (praktische) informatie over de opleiding en je maakt er een afspraak voor het intakegesprek.

Contactpersoon

Katherine Van Hoof, opleidingscoördinator Begeleider in de kinderopvang
katherine.vanhoof@lbconderwijs.be
014 47 13 18