Voor de onthaalouder sui generis: uw vaccinatievragen beantwoord!

1. Kan ik mijn afspraak verzetten?

Na ontvangst van je uitnodiging kan je de voorgestelde data – voor de eerste en tweede prik – bevestigen, verplaatsen of annuleren. Sommige gemeenten stellen geen vaccinatiemomenten voor. In dat geval kan je zelf de afspraak inboeken op de data van jouw keuze. Opgelet, er is een tijdlimiet. De eerste prik moet plaatsvinden binnen de dertig dagen na ontvangst van je uitnodiging. Wie eind juni een oproep krijgt, kan dus niet vragen om pas na de zomervakantie ingeënt te worden.

Als je niets doet en de uitnodiging vervalt, dan word je niet automatisch opnieuw uitgenodigd. Ook niet aan het einde van de vaccinatiecampagne.

2. Mag ik van vaccinatiecentrum veranderen?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van inwoners in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt.

3. Kan ik thuis gevaccineerd worden?

Wie door gezondheidsproblemen niet in het vaccinatiecentrum geraakt, kan dit in overleg met de huisarts organiseren. De Vaccinatiecentra hebben mobiele teams klaarstaan.

4. Hoe kan ik als begeleider in de gezinsopvang of als samenwerkende onthaalouder in de groepsopvang sneller gevaccineerd worden?

Vraag aan de dienst waarbij je bent aangesloten dat ze per gemeente de namen van de onthaalouders doorgeven om opgenomen te worden op de reservelijst. Indien er vaccins op overschot zijn kan het centrum (mits naleven van de federaal opgelegde regels) je opbellen. De snelheid waarmee dat eventueel gebeurt hangt af van gemeente tot gemeente.