De uitdagingen in de kinderopvang zijn nog steeds groot. Tijdens de voorbije verkiezingscampagne zijn er vele beloften gemaakt door verschillende politieke partijen.

De afgelopen legislatuur zorgde met name de kinderopvang voor consternatie op het departement Welzijn. Het tragische overlijden van een baby zette een gestage omwenteling in de sector in gang.

Hoe zit het met de verdeling van de 350 VTE werknemersstatuten, de start-en renovatiepremie in uitvoering van de septemberverklaring? Dat en meer op onze belangengroep in Leuven.
Beste onthaalouders,

Op 1 april 2024 traden de nieuwe voorrangsregels in werking voor de inkomensgerelateerde kinderopvang.

Wat zeggen die regels?

Goed nieuws voor onthaalouder-werknemers, want er komt ongeveer € 100,00 meer maandloon op jullie rekening!

Gelijk loon voor gelijk werk in kinderopvang: ACV Puls zet mee nieuwe stap

Omdat we merken dat er veel vraag naar is, zetten we hier enkele zaken over het verschil tussen werken als werknemer en werken onder het sui-generisstatuut naast elkaar.

Met de septemberverklaring besloot de Vlaamse regering om alle onthaalouders in gezins- en groepsopvang hun inkomen te verhogen met €2,88 per kind per opvangdag.

‘Wie kinderpaleizen bouwt, haalt gevangenismuren neer.’ Die wijsheid klonk in Wenen een eeuw geleden al: investeer in kinderen als je een florerende, warme samenleving wil opbouwen! Toen pionierde het beleid met de eerste kinderdagverblijven.

stockfoto met plasticine en houten letters

Uitnodiging voor elke onthaalouder op onze Tour De Flandre, daar kunnen ze terecht met alle vragen omtrent hun statuut.

Je bent uitgenodigd op onze nieuwjaarsborrel!
Trek dus je feestelijke schoenen aan, want tijdens ons feestje blikken we samen met jou terug en vooruit!

In de Kamer werd op donderdag 21 december de programmawet goedgekeurd met daarin ook de uitbreiding van de flexi-jobs naar 11 sectoren, waaronder de kinderopvang.