Hoera, 619 onthaalouders krijgen rechtszekerheid!

Beste strijdvaardige onthaalouders,

We hebben fantastisch nieuws!

Na vijfentwintig jaar ijveren, is er nu rechtszekerheid voor de 619 onthaalouders-werknemers.
De Vlaamse regering keurde vrijdag 24 maart 2023 een besluit goed. Dat zorgt ervoor dat de onthaalouders die een werknemersstatuut hebben, dit vanaf 1 april permanent kunnen behouden. Sinds de invoering van dit statuut in 2015 werd dit proefproject op vraag van de Vlaamse regering meermaals geëvalueerd. Telkens werd het verbeterd, verlengd en werd de groep onthaalouders uitgebreid. Dit werknemersstatuut wordt nu ook structureel verankerd. Hiermee zetten we een historische stap voorwaarts in meer erkenning en waardering van zorgarbeid.

Structurele verankering, wat is dit?

De onthaalouders met werknemersstatuut verwerven nu rechtszekerheid, inkomens – en sociale zekerheid. Dit betekent concreet dat:

 • 619 onthaalouders een vast maandinkomen krijgen, ook als de kinderen niet komen. Daarbovenop ontvangen ze een fiscaal vrijgestelde onkostenvergoeding: inkomenszekerheid.
 • 619 onthaalouders geen controle meer moeten vrezen van de fiscus, is een onkostenvergoeding voor 8 kindjes echt fiscaal vrijgesteld en denkt men niet dat je zelfstandige bent: rechtszekerheid.
 • 619 onthaalouders 10 dagen arbeidsduurvermindering krijgen voor de 50u-werkweek.
 • 619 onthaalouders voor bepaalde dagen zoals communie, begrafenis, …betaald afwezig mogen blijven. We noemen dat klein verlet.
 • 619 onthaalouders 20 dagen per jaar betaald verlof mogen nemen.
 • 619 onthaalouders nu recht hebben op 10 betaalde feestdagen per jaar.
 • 619 onthaalouders toegang krijgen tot thematisch verlof en tijdkrediet.
 • 619 onthaalouders een volwaardig pensioen krijgen dat is berekend op hun werkelijk verdiende loon, dat zal stijgen met de index, maar ook wanneer er nieuwe onderhandelingen zijn in de sector non-profit.
 • 619 onthaalouders ziekte niet moeten inplannen omdat de uitkering wordt berekend op de prestaties van het kwartaal voordien, maar een volwaardige ziekte-uitkering ontvangen.
 • 619 onthaalouders toegang krijgen tot de werkloosheid bij ontslag.
 • 619 onthaalouders gebruik kunnen maken van het Vlaams Opleidingsverlof, betaalde opleidingen.
 • 619 onthaalouders naar de bank kunnen met een loonfiche als zij een hypothecaire lening wensen en niet meer het risico lopen dat deze lening wordt geweigerd omdat zij geen vast inkomen kunnen bewijzen.

Van acht naar vier

Jullie weten als geen ander dat 8 oogappeltjes tegelijk opvangen, niet min is. Kies je voor een werknemersstatuut, dan vang je gemiddeld vier kinderen voltijds op per opvangdag. Je houdt meer kwaliteits(tijd) over. Naast verzorgen krijg je dan meer tijd om deze (b)engeltjes spelenderwijs te stimuleren in hun groei.

Maatschappelijke erkenning

Met de definitieve invoering van dit werknemersstatuut komt er eindelijk maatschappelijke erkenning voor het belang van de job van kinderbegeleider in de gezinsopvang. Dankzij jullie tomeloze inzet tijdens de eerste 1000 dagen kunnen jonge ouders met een gerust hart gaan werken.

Zijn we er nu?

Nee, natuurlijk niet. Na deze eerste stappen, willen we verder vooruit, samen met jullie. We streven naar meer waardering. We willen dat de loonvoorwaarden en het vakantiepakket opgetrokken wordt naar dat van de best betaalde kinderbegeleider in de groepsopvang.
De overige 3200 onthaalouders moeten op korte termijn de kans krijgen om ook in het werknemersstatuut te stappen. Ook voor de samenwerkende onthaalouders in de groepsopvang zoeken we naar een werkbare oplossing.
En we gaan ervoor. In de overlegorganen van het Agentschap Opgroeien denken we met andere vakbonden, met de werkgeverskoepels en experten uit de sector na over een strategisch actieplan en de centen die daarvoor nodig zijn. De septemberverklaring van 2023 is daarom een cruciaal moment.
We blijven de druk verhogen op de Vlaamse regering zodat ze bij de septemberverklaring, eind september extra geld vrijmaakt voor de kinderopvang en de onthaalouders.
Dankjewel voor jullie steun en volharding. We houden jullie uiteraard op de hoogte van elke stap die we voorwaarts zetten.

Wil je meer weten?

Ben je graag volledig mee met hoe dit statuut evolueert en wanneer je als sui generis kan instappen in het werknemersstatuut? Volg dan zeker op facebook ‘Help de onthaalouders’ en @kinderopvangacvpuls op Instagram. Volg met ons de actualiteit op de voet. We geven je updates na belangrijke besprekingen, brengen live verslag vanop acties en houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen in de kinderopvang.

Download hier het pamflet.