12 opeenvolgende maanden geen C220B ingediend? Vergeet eerst C220A niet!

Tijdens de periode van volledige compensatie voor de kinderopvang door de Vlaamse Overheid mochten onthaalouders geen formulier C 220 B indienen.

Deze periode is nu ten einde en je mag de C 220 B die jouw dienst aflevert opnieuw binnen brengen bij de uitbetalingsinstelling.

Opgelet! Heb je tijdens een periode van minstens 12 opeenvolgende kalendermaanden geen C 220 B meer ingediend omdat je volledige compensatie kreeg tijdens deze pandemie? Vergeet dan niet eerst het formulier C 220 A terug in te dienen! Dit is nodig om weer reglementair in orde te zijn. Je uitbetalingsinstelling kan je hierover informeren.

De wettekst zegt namelijk het volgende:

Artikel 4 van het KB van 26 maart 2003 betreffende de onthaalouders bepaalt dat voor de indiening van een uitkeringsaanvraag voor de opvanguitkering dezelfde regels gelden als voor de indiening van een uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid :

Zie artikel 4, vierde lid :
De onthaalouder moet een aanvraag om opvanguitkeringen indienen:

1° wanneer de onthaalouder voor het eerst de opvanguitkering wenst te bekomen;
2° wanneer de onthaalouder, na gedurende een periode van ten minste 12 kalendermaanden geen opvanguitkering te hebben genoten, opnieuw de opvanguitkering wenst te bekomen;
3° wanneer de onthaalouder de overgang vraagt van een uitbetalingsinstelling naar een andere;
4° wanneer de onthaalouder van hoofdverblijfplaats verandert. (3)

De nieuwe aanvraag, het formulier C 220 A, kan je hier downloaden van de website van de RVA of vragen bij je uitbetalingsinstelling.